Zanocuj w lesie

Strefy Zanocuj w lesie:

Las Mokrzański

Masyw Ślęży

Nadleśnictwo Miękinia wyznaczyło specjalne obszary leśne, gdzie można zanocować w lesie bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [http://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US] (android) lub [http://apps.apple.com/pl/app/mbdl/id1388815663] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego. W wersji przeglądarkowej z dolnego panelu należy wybrać: "mapy BDL" i "Mapa zagospodarowania turystycznego".

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [do pobrania]

 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

  1. miejsce wyznaczone na ognisko znajduje się na polanie na Przełęczy Tąpadła. Nie zapewniamy drewna na ognisko.

 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [http://miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/regulaminy

 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Miejsca te oznaczone są w terenie żółtymi tablicami „Zakaz wstępu” z podaniem przyczyny. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu: 

  W związku z planowanymi pracami gospodarczymi Nadleśnictwo Miękinia informuje, że z Ślężańskiego obszaru "Zanocuj w Lesie" do 30.11.2023 wyłączone będą oddziały leśne: 32b, 63d  w leśnictwie Tąpadła.

 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie obowiązuje zakaz wstępu! 

 7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [do pobrania] oraz przesłanie go na adres miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl oraz katarzyna.basa@wroclaw.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 8. Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Katarzyna Basa, tel. 71 314 00 64

Nadleśnictwo Miękinia przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat  Programu "Zanocuj w lesie" w ankiecie, dzięki której będziemy mogli dostosować naszą ofertę do oczekiwań odbiorców. Ankieta jest anonimowa i przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. Programu.

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl