Lista aktualnosci Lista aktualnosci

sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Miękinia

Sprzedaż drewna w LP odbywa się w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023.
Treść zarządzenia, jak również pozostałe akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP opublikowane są stronie Portalu Leśno-Drzewnego

 

Jak kupić drewno poradnik

https://youtu.be/SiFfLm7mgLQ