Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Ogłoszenie na przegląd budynków

Wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych

 

 

Miękinia 11.06.2014 r.

PROTOKÓŁ
 z rozpatrzenia  otrzymanych ofert na przegląd obiektów budowlanych

                Na zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowe Nadleśnictwa  Miękinia   w sprawie wykonania  rocznych przeglądów obiektów  budowlanych
/osad/
otrzymano 4 następujące  oferty: 

1. GeView Aleksandra Gehrke z Zamościa – cena  170,97 zł brutto za  1osadę
2. SOLINTEC Tomasz Kocyk  z Czeladzi- cena  145,00 zł brutto za 1 osadę
3. KB Katarzyna Matyjsik z Poznania – 220 zł brutto za 1 osadę
4. PPHU inż. Mateusz Borowiecki z Wrocławia- 143,91 zł brutto za 1 osadę

Do wykonania  rocznych przeglądów osad  wybrano  firmię PPHU inż. Mateusz Borowiecki  ul. Wołodyjowskiego 1, 54-104.Wrocław

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Miękinia zleci wykonanie przeglądów jednorocznych obiektów budowlanych /osad leśnych tj. budynek mieszkalny
+ budynek/budynki gospodarcze  w ilości   31) zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami w tym zakresie. Osady leśne
położone są w większości na terenie gminy Miękinia, Środa Śląska i Sobótka, Wrocław-Leśnica. Ofertę z podaniem
ceny  za 1 osadę leśną  oraz potwierdzeniem posiadanych uprawnień prosimy przesłać na adres Nadleśnictwa Miękinia ,
ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia  lub adres  e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl.

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba