Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż choinek w Nadleśnictwie Miękinia

Sprzedaż choinek w Nadleśnictwie Miękinia będzie prowadzona w leśnictwach:

1. Wilczków (tel. 664 921 156), w dniach 15.12, 18.12 w godzinach 09:00-12:00 oraz 19.12, 20.12 w godzinach 15:00-17:00. Miejsce: kancelaria leśnictwa Wilczków

2. Tąpadła (tel. 664 921 919), od 12.12, w dni robocze, w godzinach 07:00 - 14:30. Miejsce: Przełęcz Tapadła

Jednocześnie informujemy, że w dniu 16.12.2023 r. w godzinach 09:00 - 15:00 na Szkółce leśnej Mrozów odbędzie się akcja Choinkobranie, w czasie której będzie można wybrać i samodzielnie wyciąć swoją wymarzoną choinkę.

Link do lokalizacji akcji Choinkobranie: https://www.google.pl/maps/place/Szk%C3%B3%C5%82ka+le%C5%9Bna+w+Mrozowie/@51.1761544,16.7669861,561m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x470f97bb3d4d778d:0x25098d0290f55a3!8m2!3d51.1767289!4d16.7678478!16s%2Fg%2F11h5ryr8yn?entry=ttu

W trakcie akcji Choinkobranie będzie rozpalone ognisko, więc można zabrać swoją kiełbaskę oraz ciepłą herbatę i po ciężkiej pracy odpocząć przy ognisku.

Cennik na choinki jest zamieszczony w załączniku.

Materiały do pobrania


sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Miękinia

Sprzedaż drewna w LP odbywa się w oparciu o Zarządzenie nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026.
Treść zarządzenia, jak również pozostałe akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP opublikowane są stronie Portalu Leśno-Drzewnego

 

Jak kupić drewno poradnik

https://youtu.be/SiFfLm7mgLQ