Wydawca treści Wydawca treści

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Zasady korzystania z lasu na terenie Nadleśnictwa Miękinia

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności jednak z pewnymi ograniczeniami takimi jak np.:

Stałym zakazem wstępu do lasu objęte są:

 • uprawy leśne do 4 m wysokości,
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
 • ostoje zwierząt,
 • źródliska rzek i potoków,
 • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

 • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,
 • występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ścioły leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10% )
 • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna.
 • inne oznakowane zakazem lub ograniczeniem wstępu.

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej. Turysta – osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

 • czynniki wynikające z natury siły wyższej (gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr; pochylone lub złamane (wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie,  itp.), które mogą powodować różnego typu urazy ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,
 • ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,
 • kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa odkleszczowego zapalenia opon mózgowych, czy bakterii Anaplasma sp.),
 • niebezpieczeństwo powodowane na skutek dzikich zwierząt (żmija, wilk, lis, jeleń, dzik, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,
 • nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania itp.,
 • przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne- np. telefon, darmową aplikację mBDL (mobilnego Banku Danych o Lasach), która zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie.
 • zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie.

Przebywając w lesie i poruszając się po nim należy omijać miejsca gdzie wykonywane są:

 • prace gospodarcze,
 • prowadzone są zabiegi ograniczające gradacje szkodliwych owadów ( w tym  wykonywane są np. opryski chemiczne),
 • odbywają się polowania,
 • oraz miejsca, które są oznaczone ograniczeniem wstępu lub zakazem wstępu.

 

Las jest otwarty dla odwiedzających 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

W lasach przebiegają liczne szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Wytyczone i oznaczone we współpracy z leśnikami prowadzą nas w ciekawe zakamarki lasów, pozwalają poznać przyrodę oraz zachodzące w niej procesy czy zapoznać się z pracą leśników.

W czasie leśnych wędrówek zachęcamy do skorzystania z Banku Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/.

Na terenie Nadleśnictwa wyznaczone są miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. Są one zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia, co eliminuje ryzyko powstania pożaru. Miejsca, gdzie można rozpalić ognisko:

1. szczyt na Górze Ślęża - miejsce na ognisko wyznaczone zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wyznaczenia miejsca palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu w rezrwacie przyrody Góra Ślęża

2. Polana na Przełęczy Tąpadła

W każdym innym miejscu w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od niego otwartym ogniem posługiwać się nie wolno.

W miejscach turystycznych tj. na ścieżkach edukacyjnych, wieży widokowej, miejscach wypoczynku, miejscach postoju pojazdów itp. obowiązują zasady ujęte w regulaminach, z którymi należy się zapoznać i w trosce o bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników stosować się do ich zapisów.