Wydawca treści Wydawca treści

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Las jest otwarty dla odwiedzających 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

W lasach przebiegają liczne szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Wytyczone i oznaczone we współpracy z leśnikami prowadzą nas w ciekawe zakamarki lasów, pozwalają poznać przyrodę oraz zachodzące w niej procesy czy zapoznać się z pracą leśników.

W czasie leśnych wędrówek zachęcamy do skorzystania z Banku Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/.

Na terenie Nadleśnictwa wyznaczone są miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. Są one zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia, co eliminuje ryzyko powstania pożaru. Miejsca, gdzie można rozpalić ognisko:

1. szczyt na Górze Ślęża - miejsce na ognisko wyznaczone zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wyznaczenia miejsca palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu w rezrwacie przyrody Góra Ślęża

2. Polana na Przełęczy Tąpadła

W każdym innym miejscu w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od niego otwartym ogniem posługiwać się nie wolno.

W miejscach turystycznych tj. na ścieżkach edukacyjnych, wieży widokowej, miejscach wypoczynku, miejscach postoju pojazdów itp. obowiązują zasady ujęte w regulaminach, z którymi należy się zapoznać i w trosce o bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników stosować się do ich zapisów.