Wydawca treści Wydawca treści

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Łącznie na obszarach w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia zlokalizowano 11 pomników przyrody, z czego 4 pomniki stanowią grupy drzew, 7 – pojedyncze drzewa. Łączna liczba drzew – pomników przyrody (pojedyncze, w grupach) to 49 sztuk.