Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE NADLEŚNICTWA MIĘKINIA

Nadleśnictwo Miękinia wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo w całości jest położone na terenie województwa dolnośląskiego i obejmuje sześć powiatów: dzierżoniowski, legnicki, średzki, świdnicki, wrocławski i Miasto Wrocław. W zasięgu działania nadleśnictwa znajduje się dwadzieścia gmin. Powierzchnia zasięgu terytorialnego jest największa ze wszystkich 33 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i wynosi 1 466,84  km2.

Lasy Nadleśnictwa Miękinia charakteryzują się dużą ilością kompleksów leśnych. W obrębie leśnym Sobótka małe i średnie kompleksy zlokalizowane są głównie w północnej części obrębu, a w obrębie leśnym Miękinia największe rozdrobnienie kompleksów zlokalizowane jest w południowej i środkowej części obrębu. Większość obszaru Nadleśnictwa Miękinia jest silnie zurbanizowana i obejmuje tereny o wysokim zagęszczeniu ludności, co ma swoje odbicie w działaniu nadleśnictwa (Miasto Wrocław, Kąty Wrocławskie, Sobótka, Środa Śląska).

Lasy Nadleśnictwa Miękinia obejmują swym zasięgiem tereny położone między miejscowością Warzyna na północy, miejscowością Jaźwina na południu (rozciągłość zasięgu w linii prostej północ - południe: 51 km) oraz między dzielnicą Wrocław - Pilczyce na północnym wschodzie i miejscowością Strzałkowice na północnym zachodzie (rozciągłość zasięgu w linii prostej wschód - zachód: 37 km). Wyżej opisane miejsca wyznaczają najbardziej wysunięte punkty zasięgu nadleśnictwa w poszczególnych kierunkach geograficznych.

W układzie współrzędnych geograficznych lasy nadleśnictwa położone są między 16o30´ i 17o10´ długości geograficznej wschodniej oraz między 50o40´ i 51o15´ szerokości geograficznej północnej.

 

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOŻENIA
NADLEŚNICTWA MIĘKINIA WG. STANU na 01.01.2020 r

Wyszczególnione informacje

Obręb Miękinia

Obręb Sobótka

Ogółem Nadleśnictwo

Powierzchnia ogółem  10 433,54 7516,67 17 950,21
Grunty leśne 9 903,60 7241,84 17 145,44
w tym:    
- zalesione
9457,30 7018,03 16 475,33
- niezalesione
177,27 30,72 207,99
- związane z gospodarką leśną
268,65 193,07 461,72
 Grunty nieleśne 529,87 274,71 804,58