Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE NADLEŚNICTWA MIĘKINIA

Nadleśnictwo Miękinia wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo w całości jest położone na terenie województwa dolnośląskiego i obejmuje sześć powiatów: dzierżoniowski, legnicki, średzki, świdnicki, wrocławski i Miasto Wrocław. W zasięgu działania nadleśnictwa znajduje się dwadzieścia gmin. Powierzchnia zasięgu terytorialnego jest największa ze wszystkich 33 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i wynosi 1 472,99  km2.

Lasy Nadleśnictwa Miękinia charakteryzują się dużą ilością kompleksów leśnych. W obrębie leśnym Sobótka małe i średnie kompleksy zlokalizowane są głównie w północnej części obrębu, a w obrębie leśnym Miękinia największe rozdrobnienie kompleksów zlokalizowane jest w południowej i środkowej części obrębu. Większość obszaru Nadleśnictwa Miękinia jest silnie zurbanizowana i obejmuje tereny o wysokim zagęszczeniu ludności, co ma swoje odbicie w działaniu nadleśnictwa (Miasto Wrocław, Kąty Wrocławskie, Sobótka, Środa Śląska).

Lasy Nadleśnictwa Miękinia obejmują swym zasięgiem tereny położone między miejscowością Warzyna na północy, miejscowością Jaźwina na południu (rozciągłość zasięgu w linii prostej północ - południe: 51 km) oraz między dzielnicą Wrocław - Pilczyce na północnym wschodzie i miejscowością Strzałkowice na północnym zachodzie (rozciągłość zasięgu w linii prostej wschód - zachód: 37 km). Wyżej opisane miejsca wyznaczają najbardziej wysunięte punkty zasięgu nadleśnictwa w poszczególnych kierunkach geograficznych.

W układzie współrzędnych geograficznych lasy nadleśnictwa położone są między 16o30´ i 17o10´ długości geograficznej wschodniej oraz między 50o40´ i 51o15´ szerokości geograficznej północnej.

 

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOŻENIA
NADLEŚNICTWA MIĘKINIA WG. STANU na 01.01.2013 r

Wyszczególnione informacje

Obręb Miękinia

Obręb Sobótka

Ogółem Nadleśnictwo

Powierzchnia ogółem  10 435,18 7 498,16 17 933,34
Grunty leśne 9 901,00 7 229,25 17 130,25
w tym:    
- zalesione
9 466,36 7 003,82 16 470,18
- niezalesione
173,28 31,13 204,41
- związane z gospodarką leśną
261,36 194,30 455,66
 Grunty nieleśne 534,18 268,91 803,09