Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

   Aktualnie na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia zlokalizowanych jest dziewięć obszarów Natura 2000, dwa z nich to specjalne obszary ochrony siedlisk - Masyw Ślęży PLH020040 i Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021, pięć to obszary mające znaczenie dla Wspólnoty - Dolina Widawy PLH020036,  Las Pilczycki PLH020069, Łęgi nad Bystrzycą PLH020103, Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055, Wzgórza Niemczańskie PLH020082, jeden to obszar specjalnej ochrony ptaków - Zbiornik Mietkowski PLB020004, jeden to obszar mający wspólne granice dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków - Łęgi Odrzańskie PLC020002. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa (ale poza gruntami w zarządzie) znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk - Kiełczyn PLH020099.