Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Miękinia jest bardzo bogata. Zwierzyna reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok.540 szt., danieli 10 szt., saren 5100 szt., a dzików 2000 szt.  Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra.
Na terenie naszego nadleśnictwa żyją lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny
 

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę  łowiecką prowadzoną  w 24 obwodach dzierżawionych przez 18 kół łowieckich. Na terenie nadleśnictwa znajduję się obwód w zarządzie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu nr 226, nadzorowany przez RDLP we Wrocławiu. Większość obwodów łowieckich skategoryzowana jest jako obwody słabe, dwa jako bardzo słabe.

Gospodarka łowiecka jest prowadzona   na podstawie Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych dla Rejonu hodowlanego III –Dolina Odry i Wzgórza Trzebnickie dla Rejonu hodowlanego VI – Nizina Śląska obowiązujących od 01.04.2007 do 31.03.2017.

Działania gospodarcze koncentrują się na gatunkach zwierzyny grubej, tj. jelenia, sarny i dzika.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.
 

Opis obwodów na terenie Nadleśnictwa (stan na 19.09. 2007r. wg wieloletnich planów hodowlanych)

LP

Numer obwodu

Koło Łowieckie

Powierzchnia obwodu (ha)

Powierzchnia leśna obwodu

Wydzierżawiający

1

276

im. Św Huberta we Wrocławiu

6 290.00

21

Starostwo

2

226 *

Obwód PZŁ Wrocław

5 950.00

25

Starostwo

3

277

im. Św Huberta

5 400.00

31

Starostwo

4

221

"Cyranka" Środa Śląska

6 110

165

Starostwo

5

225

„Róg" Wrocław

4 220

118

Starostwo

6

220

„Ponowa" Wrocław

4 988.00

162

Starostwo

7

224

„Daniel" Wrocław

3 830

126

Starostwo

8

190

„Las" Wrocław

5 209

203

Starostwo

9

275

„Puchacz" Sobótka

3 900.00

186

Starostwo

10

250

„Widawa" Wrocław

5 680.00

298

Starostwo

11

191

„Daniel" Środa Śląska

4 164

223

Starostwo

12

222

„Odyniec" Środa Śląska

4 110

330

Starostwo

13

193

„Rolnik" Wrocław

5 535

640

Starostwo

14

223

„Widawa" Wrocław

3 853

557

Starostwo

15

299

„Ostoja" Wrocław

6 460.00

937

Starostwo

16

249

„Puchacz" Sobótka

4 200.00

618

Starostwo

17

248

,,Jarząbek"

5 522.00

820

Starostwo

18

192

"Cyranka" Środa Śląska

5 567

846

Starostwo

19

298

„Sokół" Dzierżoniów

3 540.00

540

Starostwo

20

194

„Piętnastka" Wrocław

5 978

1 146

Starostwo

21

162

„Odyniec" Środa Śląska

5 799

1 133

Starostwo

22

160

„Daniel" Środa Śląska

4 950

1 071

Starostwo

23

163

„Kaczor" Wrocław

4 640

1 368

Starostwo

24

161

Bór Wrocław

5 923

2 582

LP

25

297

„Ślęża" Sobótka

5 011.00

3 392.00

LP

 

Ogółem:

126 829.00

17538