Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej: PEFC.

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

- Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku.

RDLP we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC nr BVCPL/PEFCFM/13 został udzielony RDLP we Wrocławiu dnia 15.10.2021r.

Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie https://www.pefc.pl/

 

Certyfikat stanowi respektowaną przez światową opinię publiczną i gremia gospodarcze gwarancję dobrej jakości surowca drzewnego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i ochrona zasobów genowych.

Jest on potwierdzeniem wieloletniego wysiłku leśników, ich prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej.

FSC

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że z dniem 22.12.2023 r. wygasł certyfikat gospodarki leśnej w systemie FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, a wszelkie produkty drzewne sprzedawane po tej dacie nie będą posiadały w/w certyfikatu. Jednocześnie informujemy, że obowiązującym certyfikatem dla jednostek RDLP we Wrocławiu jest certyfikat PEFC.

Materiały do pobrania