Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Certyfikat FSC Forest Stewardship Council® (FSC® C007944)

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu FSC jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecnie obowiązujący Certyfikat FSC posiada numer BV-FM/COC-007944 i jest ważny od 1 grudnia 2021r. do 22 grudnia 2023r. (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych).

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

- Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku.

RDLP we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC nr BVCPL/PEFCFM/13 został udzielony RDLP we Wrocławiu dnia 08.04.2021r.

Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie https://www.pefc.pl/

 

Certyfikaty stanowią respektowaną przez światową opinię publiczną i gremia gospodarcze gwarancję dobrej jakości surowca drzewnego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i ochrona zasobów genowych.

Są one potwierdzeniem wieloletniego wysiłku leśników, ich prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej.