Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Miękinia
Nadleśnictwo Miękinia
71-3140063, 71-3140064
71-3178184

ul. Sportowa 2
55-330 Miękinia

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba
71-3140063 (64), IP 1317100
Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej

Tomasz Międzyrzecki
71-3140063 (64), IP 1317100
Główny Księgowy

Sylwia Kosowska
71-3140063 (64), IP 1317611
Sekretarz Nadleśnictwa

Bartłomiej Maryniak
71-3140063 (64), IP 1317671

NN - Inżynier nadzoru

Olga Zając
Inżynier nadzoru obrębu Sobótka
Tel.: 71-3646721
Bartłomiej Łaski
Inżynier nadzoru obrębu Miękinia
Tel.: 71-3140063 *211

ZG - Dział Gospodarki Leśnej

Łukasz Macieja
Stanowisko ds. użytkowania i lasów niepaństwowych
Tel.: 71-3140063 *332
Katarzyna Łyszkiewicz
Stanowisko ds. hodowli lasu i szkółki leśnej
Tel.: 71-3140063 *333
Katarzyna Basa
Stanowisko ds ochrony lasów, ochrony ppoż. i zagospodarowania turystycznego
Tel.: 71-3140063 *334

ZP - Dział gospodarki gruntami i stanu posiadania

Sławomir Sułkowski
Stanowisko ds. urządzania lasu i stanu posiadania
Tel.: 71-3140063 *331

SA - Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jadwiga Korban
Specjalista administracyjny ds. transportu i gosp. magazynowej
Tel.: 71-3140063 *672
Anna Prycik
Specjalista administracyjny ds. gosp. mieszkaniowej i zaopatrzenia
Tel.: 71-3140063 *673
Marcin Czerski
Starszy Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 71-3140063 *674
Mariola Bodziony
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 71-3140063 *675
Irena Banasiewicz
Sekretarka
Tel.: 71-3140063 *100
Andżelika Gonera
Pracownik Archiwum
Tel.: 71 3140063 wew *532

ND - Zespół Gospodarki Drewnem

Jarosław Kałuża
Kierownik zespołu
Tel.: 71 3140063 wew * 531
Andżelika Gonera
Księgowa ds. sprzedaży
Tel.: 71 3140063 wew *532
Anita Sobczyk
Księgowa ds. sprzedaży
Tel.: 71 3140063 wew *533

FK - Dział Finansowo-Księgowy

Marzena Tomaszczuk
Księgowa ds. ewidencji księgowej, rozliczeń z budżetem, podatków
Tel.: 71-3140063 *614
Anna Uziałko
Księgowa ds. ewidencji księgowej, rozliczeń kosztów
Tel.: 71-3140063 *613
Urszula Łopatka
Księgowa ds. płac i rozliczeń z ZUS
Tel.: 71-3140063 *612
Paula Straube
Księgowy - kasjer
Tel.: 71-3140063 *600

NK - Kadry

Aneta Kubiak
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 71-3140063 *131

NS - Posterunek Straży Leśnej

Marian Susz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 71-3140063-4 *221, kom. 664045934
Jarosław Łosiński
Strażnik Leśny
Tel.: 71-3140063-4 *222, kom. 784040551
Robert Kapusta
Strażnik Leśny
Tel.: 71-3140063-4 *222, kom. 664921158