Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Miękinia
Nadleśnictwo Miękinia
71-3140063, 71-3140064
71-3178184

ul. Sportowa 2
55-330 Miękinia

p.o. Nadleśniczy

Tomasz Dziergas
71-3140063 (64), IP 1317100
Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej

Tomasz Międzyrzecki
71-3140063 (64), IP 1317100
Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki gruntami i stanu posiadania

Jan Dzięcielski
71-3140063 (64), IP 1317312
Główny Księgowy

Sylwia Kosowska
71-3140063 (64), IP 1317611
Sekretarz Nadleśnictwa

Bartłomiej Maryniak
71-3140063 (64), IP 1317671

NN - Inżynier nadzoru

Olga Zając
Inżynier nadzoru obrębu Sobótka
Tel.: 71-3646721
Jerzy Zemlik
Inżynier nadzoru obrębu Miękinia
Tel.: 71-3140063

ZG - Dział Gospodarki Leśnej

Łukasz Macieja
Stanowisko ds. użytkowania i lasów niepaństwowych
Tel.: 71-3140063 *332
Katarzyna Łyszkiewicz
Stanowisko ds. hodowlii lasu i szkółki leśnej
Tel.: 71-3140063 *333
Katarzyna Basa
Stanowisko ds ochrony lasów, ochrony ppoż. i zagospodarowania turystycznegoj
Tel.: 71-3140063 *334

ZP - Dział gospodarki guntami i stanu posiadania

Sławomir Sułkowski
Stanowisko ds. urządzania lasu i stanu posiadania
Tel.: 71-3140063 *331

SA - Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jadwiga Korban
Specjalista administracyjny ds. transportu i gosp. magazynowej
Tel.: 71-3140063 *672
Anna Prycik
Specjalista administracyjny ds. gosp. mieszkaniowej i zaopatrzenia
Tel.: 71-3140063 *673
Marcin Czerski
Starszy Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych
Tel.: 71-3140063 *674
Irena Banasiewicz
Sekretarka
Tel.: 71-3140063 *100
Andżelika Gonera
Pracownik Archiwum
Tel.: 71 3140063 wew *532

ND - Zespół Gospodarki Drewnem

Bartłomiej Łaski
Kierownik zespołu
Tel.: 71 3140063 wew * 531
Andżelika Gonera
Księgowa ds. sprzedaży
Tel.: 71 3140063 wew *532
Anita Sobczyk
Księgowa ds. sprzedaży
Tel.: 71 3140063 wew *533

FK - Dział Finansowo-Księgowy

Marzena Tomaszczuk
Księgowa ds. ewidencji księgowej, rozliczeń z budżetem, podatków
Tel.: 71-3140063 *614
Anna Uziałko
Księgowa ds. ewidencji księgowej, rozliczeń kosztów
Tel.: 71-3140063 *613
Urszula Łopatka
Księgowa ds. płac i rozliczeń z ZUS
Tel.: 71-3140063 *612
Wojciech Chechelski
Księgowy - kasjer
Tel.: 71-3140063 *600

NK - Kadry

Aneta Kubiak
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 71-3140063 *131

NS - Posterunek Straży Leśnej

Marian Susz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 71-3140063-4 *221, kom. 664045934
Jarosław Łosiński
Strażnik Leśny
Tel.: 71-3140063-4 *222, kom. 784040551