Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Miękinia
Nadleśnictwo Miękinia
71-3140063, 71-3140064
71-3178184

ul. Sportowa 2
55-330 Miękinia

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba
71-3140063 (64), IP 1317100
Zastępca Nadleśniczego

Tomasz Międzyrzecki
71-3140063 (64), IP 1317311
Zastępca Nadleśniczego
Jan Dzięcielski
71-3140063 (64), IP 1317312
Główny Księgowy

Sylwia Kosowska
71-3140063 (64), IP 1317611
Sekretarz Nadleśnictwa

Bartłomiej Maryniak
71-3140063 (64), IP 1317671

NN - Inżynier nadzoru

Olga Zając
Inżynier nadzoru obrębu Sobótka
Tel.: 71-3646721
Jerzy Zemlik
Inżynier nadzoru obrębu Miękinia
Tel.: 71-3140063

ZG - Dział Gospodarki Leśnej

ZZ - Sławomir Sułkowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 71-3140063 *331
ZU - Łukasz Macieja
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 71-3140063 *332
ZO - Katarzyna Łyszkiewicz
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 71-3140063 *333
ZH - Piotr Masłowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 71-3140063 *334

SA - Dział Administracyjno-Gospodarczy

SZ - Jadwiga Korban
Specjalista administracyjny ds. transportu i gosp. magazynowej
Tel.: 71-3140063 *672
SM - Anna Prycik
Specjalista administracyjny ds. gosp. mieszkaniowej i zaopatrzenia
Tel.: 71-3140063 *673
SR - Marcin Czerski
Starszy Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych
Tel.: 71-3140063 *674
SK - Irena Banasiewicz
Sekretarka
Tel.: 71-3140063 *100

NM - Zespół Gospodarki Drewnem

Bartłomiej Łaski
Kierownik zespołu
Tel.: 71 3140063 wew * 531
Andżelika Gonera
Księgowa
Tel.: 71 3140063 wew *532
Anita Sobczyk
Starsza księgowa
Tel.: 71 3140063 wew *533

FK - Dział Finansowo-Księgowy

Teresa Puzio
Starsza księgowa
Tel.: 71-3140063
Anna Uziałko
Starsza księgowa
Tel.: 71-3140063 *613
Urszula Łopatka
Księgowa
Tel.: 71-3140063 *612
Emilia Fronczek
Księgowa
Tel.: 71-3140063 *600
Marzena Tomaszczuk
Księgowa
Tel.: 71-3140063 *615

NP - Kadry

Aneta Kubiak
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 71-3140063 *131

SL - Posterunek Straży Leśnej

Jarosław Łosiński
p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 71-3140063-4 wew. 222
Artur Kowalski
Strażnik Leśny
Tel.: 71-3140063-4 wew. 221
Monika Marciniszyn
Strażnik Leśny
Tel.: 71-3646721
Marian Susz
Strażnik Leśny
Tel.: 71-3646721