Lista aktualnosci Lista aktualnosci

LAS MOKRZAŃSKI - BIEŻĄCE INFORMACJE

Miękinia, 04.04.2024 r.

W dniach 05.04.2024 r. - 30.04.2024 r. w oddziałach: 187a, 181d będą prowadzone prace leśne - trzebież późna.

Miękinia, 30.01.2024 r.

W dniach 26.01.2024 r. - 29.02.2024 r. w oddziale 191g będą prowadzone prace leśne - rębnia.

W dniach 05.02.2024 r. - 29.02.2024 r. w oddziale 177a będą prowadzone prace leśne - trzebieże.

W dniach 30.01.2024 r. - 29.02.2024 r. w oddziałach 189g, 189o, 187c, 187r, 193d będą prowadzone prace leśne - czyszczenia późne.

Miękinia, 01.12.2023 r.

W dniach 01.12.2023 r. - 20.12.2023 r. w oddziale 179d będą prowadzone prace leśne - rębnia.

Miękinia, 07.08.2023 r.

W dniach 07.08.2023 r. - 30.09.2023 r. w oddziałach 177k, 177c, 194d będą prowadzone prace leśne - trzebieże oraz rębnia.

Miekinia, 16.06.2023 r.

W dniach 16.06.2023 r. - 31.07.2023 r. w oddziale 175r będą prowadzone prace leśne - rębnia.

Miękinia, 5 czerwca 2023 r.

W dniach 05.06.2023 r. - 30.06.2023 r. w oddziale 174i, 182o, 191c, 195i będą prowadzone prace leśne - trzebieże oraz rębnia.

Miękinia, 9 maja 2023r.

W dniach 09.05.2023 r. - 31.05.2023 r. w oddziale 195f, 195i, 196c, 196d będą prowadzone prace leśne - trzebieże późne oraz rębnia.

Miękinia, 14 września 2022r.

W dniach 19.09.2022r. - 10.10.2022r. w oddziale 174a  prowadzone będą prace leśne - trzebież późna.

Miękinia, 2 czerwca 2022r

W dniach 02.06.2022r. - 30.06.2022r. w oddziale 191i, 191d, 192b  prowadzone będą prace leśne - trzebież późna.

 

Miękinia, 6 maja 2022r

W dniach 06.05.2022r. - 30.06.2022r. w oddziale 191i, 192b, 192k, 181g prowadzone będą prace leśne - trzebież późna oraz prace sanitarne związane z usuwaniem wywrotów i posuszu (oddz. 178l, 179f).

 

Miękinia, 6 grudnia 2021r

W dniach 06.12.2021r. - 31.12.2021r. w oddziale 190m, 190h, 194b, 195m, 184a prowadzone będą prace leśne - trzebież późna

Miękinia, 9 listopada 2021r.

W dniach 09.11.2021r. - 30.11.2021r. w oddziale 189a, 195g, 187a prowadzone będą prace leśne - trzebież późna.

Miękinia, 28 października 2021r.

W dniu 28 października oraz 29 października 2021r. przy ulicy Junackiej prowadzone będą prace leśne - usuwanie suchych dębów z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Miękinia, 4 października 2021r.

W dniach 04.10.2021r. - 30.10.2021r. w oddziale 184a, 184k, 184p, 184d prowadzone będą prace leśne - trzebież późna.

Miękinia, 20 września 2021r.

W dniach 20.09.2021r. - 01.10.2021r. w oddziale 175j, 175i, 183a prowadzone będą prace leśne - trzebież późna.

Miękinia, 30 sierpnia 2021r.

W dniach 30.08.2021r. - 10.09.2021r. w oddziale 177i prowadzone będą prace leśne - trzebież późna.

Miękinia, 04 sierpnia 2021r.

W dniu 29.07.2021 roku na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu zamieszczono informację o zwołaniu spotkania konsultacyjnego i możliwości zapoznania się z wynikami urządzeniowych prac terenowych oraz projektem zagospodarowania "Lasu Mokrzańskiego", będących elementem projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Miękinia.

 

Spotkanie odbędzie się 07 września 2021 roku, w sali Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, przy ul. Grunwaldzkiej 90, o godzinie 10.00.

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są pod linkiem.

Miękinia, 12 lipca 2021r.

 

Od dnia 13 lipca 2021r. do 31 lipca 2021r. w oddz. 180f, 181j, 187d będą prowadzone prace leśne - trzebieże późne.

Trzebieżami leśnicy nazywają zabiegi hodowlane polegające w dużym uproszczeniu na przerzedzaniu drzewostanu.

Zabiegi pielęgnacyjne prowadzi się w kilku nawrotach powtarzanych co kilka- kilkanaście lat w drzewostanach od mniej więcej 20 roku życia aż do 80, a nawet 100 lat.

Zabieg trzebieży w młodszych fragmentach lasu ma głównie na celu poprawę warunków wzrostu drzew uznanych za przyszłościowe (cechujących się dobrą jakością i prawidłowym wzrostem). Zabieg taki wyprzedza naturalne obumieranie drzew, które przegrywają konkurencję w walce o przestrzeń i dostęp do światła.

W starszych fazach życia lasu trzebieże mają na celu pobudzać pozostające drzewa do szybszego przyrastania na grubość.

Dodatkowo trzebieże poprzez dopuszczenie większej ilości światła pozytywnie wpływają na rozwój runa leśnego, a także przyspieszają rozwój martwej materii.

Jakie drzewa zostaną podczas zabiegu trzebieży wycięte nie jest przypadkowe, rolą leśnika jest odpowiednia ocena pozycji poszczególnych drzew na danym fragmencie lasu i wyznaczenie do wycinki tych, które negatywnie oddziałują na te najbardziej perspektywiczne.

 

Miękinia, 28 czerwca 2021r.

Od dnia 28 czerwca 2021r. do 31 lipca 2021r. w Lesie Mokrzańskim prowadzone będą prace:

Pielęgnowanie upraw – czynności wykonywane w uprawach w pierwszych latach życia młodego pokolenia lasu – powstałego w sposób naturalny lub przez sadzenie. Ich celem jest usuwanie konkurencyjnej roślinności aż do czasu kiedy przestanie zagrażać drzewkom (wykaszanie).

Czyszczenia wczesne – zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzane od momentu powstania uprawy. Czyszczenie wczesne mają do spełnienia kilka zadań m.in. uporządkowanie składu gatunkowego uprawy i formy zmieszania, regulowanie zagęszczenia

  • uporządkowanie składu gatunkowego uprawy i formy zmieszania,
  • regulowanie zagęszczenia
  • poprawa jakości drzew (głównie cennych domieszek liściastych).

 

 

 

Miękinia, 26 kwietnia 2021r.

W dniu 15.04.2021r. na platformie Zoom odbyło się spotkanie w sprawie tworzenia Koncepcji zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Miękinia. Organizatorem było Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu. W materiałach do pobrania znajduje się protokół ze spotkania.

Miękinia, 15 marca 2021r.

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w oddz. 195h w dniach od 15 marca 2021r. do dnia 31 marca 2021r. będą prowadzone prace – uprzątanie powierzchni poprzez samowyrób drewna (gałęziówki) przez lokalnych mieszkańców.

Miękinia, 10 marca 2021r. 

Nadleśnictwo Miękinia jest jedną z jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwach we Wrocławiu. RDLP we Wrocławiu jest posiadaczem certyfikatu FSC, który potwierdza prowadzenie gospodarki leśnej biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Dobrowolny proces certyfikacji gospodarki leśnej prowadzony jest w Polsce wg Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC o numerze FSC-STD-POL-01-01-2013 (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/dokumenty), który w jednej ze swoich zasad (Zasada 9) mówi o zachowaniu lasów o szczególnej wartości. Dokumentem, który służyć ma pomocą w interpretacji i implementacji brzmienia Zasady 9 są „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce" z 2006 roku (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/dokumenty).

Zgodnie z ww. dokumentem wyznaczane są m. in. „Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności” tj. HCVF 6 będące przedmiotem prowadzonych konsultacji. Kategoria ta ustalana jest lokalnie na podstawie odrębnych procedur w ramach procesu certyfikacji tj. opinii lokalnej społeczności – wyrażanej w wypowiedziach, artykułach, wystąpieniach, petycjach, bądź rozpoznana metodami komunikacji społecznej. Ta kategoria powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin; należy w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako HCVF6.

Należy tu zaznaczyć, że zagospodarowanie (HCVF 6) powinno uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności, nie powinno jednak stać w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu.

Przypominamy, że w 2009 roku Nadleśnictwo Miękinia zwróciło się do władz lokalnych o wskazanie miejsc w ramach HCVF6. Do tego czasu podejście do wyznaczania tej kategorii ewoluowało, a organizacja FSC na swojej stronie udostępniła dokument pomocniczy „Common Guidance for the HIGH CONSERVATION VALUES” pod adresem https://fsc.org/en/details-page/high-conservation-values

Nadleśnictwo Miękinia widząc rosnące zainteresowanie lokalnej społeczności Lasem Mokrzańskim oraz innymi obszarami leśnymi, zorganizowało spotkanie 20 stycznia 2021 r. w siedzibie RDLP we Wrocławiu, informując również o planowanych konsultacjach społecznych - relacja z tego wydarzenia znajduje się pod adresami:

1. https://www.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/informacja-po-spotkaniu-ws-lasu-mokrzanskie-1

2. https://www.facebook.com/nadlesnictwo.miekinia/videos/839152166658764 )

Co zrobimy?

Nadleśnictwo Miękinia chce wyznaczyć wspólnie z gminą, obszary leśne ważne dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności, zgodnie z procedurami organizacji certyfikującej.

Jakie obszary leśne wyznacza się jako ważne dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności?

Kategoria HCVF6 zarezerwowana jest dla szczególnych obszarów związanych z lokalną tożsamością kulturową. Są to miejsca powszechnie uznane jako historyczne, religijne, kulturowe, archeologiczne lub duchowe istotne dla lokalnej społeczności, które w wielu przypadkach będą miały oficjalne oznaczenie przez rząd krajowy lub międzynarodową agencję jak na przykład cmentarze, miejsca pamięci, stałe miejsca modlitwy (krzyże, kapliczki) miejsca do których pielgrzymują wierni, grodziska, kurhany, itp. Takie podejście od lat ma miejsce w Polsce i Europie oraz jest zgodne z Common Guidance for the HIGH CONSERVATION VALUES.

Dlaczego chcemy to zrobić?

Chcemy to zrobić z uwagi na potrzebę i obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, która respektuje uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy lokalne.

Ważne jest dla nas aby opinia lokalnej społeczności wyrażona w wypowiedziach, wystąpieniach, petycjach została udokumentowana i uwzględniona podczas współpracy pomiędzy nadleśnictwem oraz lokalnymi władzami.

Jak chcemy to zrobić?

Nadleśnictwo przygotowało kwestionariusz w którym zgłaszający – podmiot lub reprezentant lokalnej społeczność będzie mógł wskazać taki obszar leśny. W procesie wyznaczania tych obszarów tylko uzasadnione w kwestionariuszu wskazania będą uwzględniane. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane. Postępowanie odbędzie się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie zgłoszenia (załącznik 1) należy składać na adres Nadleśnictwa Miękinia w terminie do 09.04.2021 r. Następnie w  terminie do 23.04.2021 zostaną one przez nas zweryfikowane w oparciu o analizę dowodów. Kwestionariusze zgłoszeń są dostępne na stronie nadleśnictwa w zakładce Aktualności/Konsultacje HCVF 6.

W drugim etapie zweryfikowane zgłoszenia zostaną przekazane do gminy z prośbą o wskazanie w odniesieniu do przesłanych zgłoszeń obszarów ważnych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (HCVF6). Gmina wskaże obszary leśne jako ważne dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (karta zgłoszeniowa załącznik 2). Zalecane sposoby to – załącznik graficzny (mapa), opis wg numerów działek ewidencyjnych, opis według adresów leśnych dostępnych na stronie Banku Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy) instrumentu sfinansowanego ze środków funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, którego głównym celem jest dostarczanie społeczeństwu, informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności.

Czego nie wyznacza się jako obszary ważne dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności ?

Samo rekreacyjne znaczenie obszarów leśnych nie jest wystarczającą podstawą do uznania ich za ważne dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Takie stanowisko zostało wyrażone przez organizację certyfikująca FSC w interpretacji dotyczącej wyznaczania HCVF6 w innym obiekcie leśnym w Polsce (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/139 )

Osoba do kontaktu: Katarzyna Łyszkiewicz tel. 71 314 00 64

 

Miękinia 5 marca 2021 r.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na zawiadomienie Pana Roberta Suligowskiego – przedstawiciela Komitetu Ratujmy Las Mokrzański, nadleśnictwo Miękinia informuje, że Straż Leśna będzie prowadzić ustalenia w sprawie zaśmiecania lasu i nielegalnego ścięcia drzew.

Apelujemy do mieszkańców o pomoc w identyfikowaniu sprawców wykroczeń i ujawnieniu przez przypadkowych świadków wszystkich okoliczności, które mogłyby być pomocne w ich ściganiu. Prosimy o bezpośredni kontakt z nadleśnictwem.

Drzewa ścięto przy użyciu siekiery lub tasaka, prawdopodobnie przygotowując miejsce do nieuprawnionego przebywania w lesie. Pozostał ślad po ognisku i konstrukcja w formie drabinki.

Chcemy aby funkcje społeczne w Lesie Mokrzańskim zyskały większe znaczenie ale nie kosztem trwałości lasu, funkcji przyrodniczych i ochronnych. Zarówno dla Państwa jak leśników takie wykorzystanie lasu jest nieakceptowalne.

Śmieci zostały posprzątane i zabrane w dniu dzisiejszym przez pracowników nadleśnictwa. Nadleśnictwo deklaruje wsparcie dla społecznego sprzątania lasu zgłoszonego przez Komitet Ratujmy Las Mokrzański.

Śmieci wyrzucone do lasu

 

Drabinka z nielegalnie ściętego drzewa

MIĘKINIA 23 luty 2021 r.

Obecnie na terenie Lasu Mokrzańskiego nie są prowadzone żadne prace pozyskaniowe na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo. W oddziałach 174c oraz 194g trwają prace porządkowe związane z przygotowaniem powierzchni do odnowienia, polegające na wyrobie pozostałości drewna po cięciach, głównie gałęzi, przez mieszkańców okolicznych miejscowości.

Informacje o pracach pozyskaniowych oraz z zakresu hodowli i ochrony lasu tj. orka, melioracje, odnowienia, grodzenie upraw wraz ze wskazaniem ich lokalizacji oraz charakteru zabiegu będą zamieszczane przed rozpoczęciem ww. prac.

 

Spotkanie dotyczące konsultacji społecznych w sprawie Lasu Mokrzańskiego z dnia 20.01.2021r.

Przekazujemy dla zainteresowanych link do filmu ze spotkania dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie Lasu Mokrzańskiego z dnia 20.01.2021r.

WROCŁAW 20 stycznia 2021 r.

20 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie w sprawie sposobu zagospodarowania Lasu Mokrzańskiego do roku 2031.

 

W spotkaniu zorganizowanym przez Nadleśnictwo Miękinia udział wzięli przedstawiciele strony społecznej, reprezentowanej przez Radnych Gminy Miękinia z Wilkszyna, Komitet Ratujmy Las Mokrzański, Radę Osiedla Leśnica oraz sołtys sołectwa Wilkszyn. Stronę samorządową reprezentowali przedstawiciele Prezydenta Wrocławia oraz Gminy Miękinia. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni eksperci z zakresu nauk leśnych i przyrodniczych, przedstawiciele posłów na Sejm RP oraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Reprezentanci strony społecznej i samorządowej przedstawili swoje oczekiwania w zakresie prowadzenia prac leśnych w Lesie Mokrzańskim, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia jego funkcji społecznych i rekreacyjnych.

Nadleśnictwo Miękinia, będące zarządcą Lasu Mokrzańskiego, jest zainteresowane włączeniem samorządów i lokalnej społeczności do uzgodnień projektu Planu Urządzenia Lasu do końca 2031 roku oraz wypracowania najlepszych rozwiązań dla lasu i dla ludzi w Lesie Mokrzańskim. Przedstawiono termin i sposób prowadzenia kolejnych konsultacji.

Dla obszaru Lasu Mokrzańskiego zaproponowana zostanie, w ramach istniejących uwarunkowań prawnych i przyrodniczych, modyfikacja postępowania w zakresie prowadzonych prac w roku 2021. Cięcia gniazdowe, wywołujące największy sprzeciw, nie będą planowane ani wykonywane. Nadleśnictwo powiadomi zainteresowanych poprzez stronę internetową o wszystkich pracach leśnych w Lesie Mokrzańskim, w tym pielęgnacyjno-hodowlanych, jak również pracach związanych z wymianą i utrwaleniem młodego pokolenia lasu w bieżącym roku. Na kolejne lata nowego Planu Urządzenia Lasu 2022-2031 zakres i sposób prowadzenia prac zostanie poddany szerokim konsultacjom z uwzględnieniem funkcji społecznych.

Z uwagi na świadomość zagrożeń związanych z ze zmianami w środowisku, w tym zmianami klimatycznymi, które mogą niekorzystnie wpływać na Las Mokrzański (susze, obniżenie wód gruntowych, wiatry), należy wzbogacać tutejsze drzewostany na każdym etapie ich rozwoju o gatunki liściaste i biocenotyczne.

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Lasu Mokrzańskiego, najbardziej oczekiwane przez lokalną społeczność oraz samorządy, będzie planowane w takim zakresie, aby była możliwość stałego utrzymania na dobrym poziomie tras rowerowych, tras pieszych, wyposażenia w ławostoły, utrzymania porządku i czystości itp. Udział strony społecznej jak również zaangażowanie po stronie samorządów jest konieczne i będzie wymagało stałej współpracy z nadleśnictwem.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez wszystkie strony deklaracji „Wspólnie dla Lasu Mokrzańskiego”.

Dziękujemy za udział w spotkaniu wszystkim uczestnikom oraz osobom oglądającym relację online. Jednocześnie informujemy, że o kolejnych spotkaniach będziecie się Państwo mogli dowiedzieć poprzez stronę internetową i profil fb Nadleśnictwa Miękinia.

 

LAS MOKRZAŃSKI 21 grudnia 2020 r.

W dniu 21.12.2020r. na terenie Lasu Mokrzańskiego odbyło się spotkanie nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia, zarządzającego tym lasem, z udziałem społecznego komitetu Ratujmy Las Mokrzański, mieszkańców, radnych, mediów.

 

W trakcie spotkania terenowego nadleśniczy przedstawił cel, rozmiar i sposób prowadzenia prac leśnych, które zostały ostatnio wykonane w Lesie Mokrzańskim, w oddziale 194g. Nadleśniczy podkreślał kilkukrotnie, że rozumie wyrażane przez mieszkańców oczekiwania względem tego lasu i ich emocje z nim związane, wyjaśniając jednocześnie zasadność działań leśników z punktu widzenia nauki i praktyki leśnej oraz obowiązujących przepisów.

Nadleśniczy Waldemar Zaremba zadeklarował, że zorganizuje kolejne spotkanie w celu wypracowania kompromisu uwzględniającego postulaty mieszkańców Wrocławia i okolicznych miejscowości odnośnie gospodarowania w Lesie Mokrzańskim. Do udziału w tych rozmowach zaprosi przedstawiciela prezydenta Wrocławia, wójta Gminy Miękinia, reprezentantów rad osiedli zlokalizowanych w sąsiedztwie Lasu Mokrzańskiego, przedstawiciela komitetu społecznego Ratujmy Las Mokrzański, wykonawcę planu urządzenia lasu dla tego obszaru na lata 2022-2031 oraz naukowców.

Spotkanie odbędzie się w styczniu 2021 roku. Do tego czasu w Lesie Mokrzańskim będą wykonywane jedynie prace związane z uporządkowaniem powierzchni już wykonanych „gniazd” i  przygotowaniem ich do posadzenia nowych drzew wiosną.