Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Termomodernizacja siedziby Nadleśnictwa Miękinia - III PRZETARG (SA.270.11.2021 – Tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 ust.1 ustawy Pzp)

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w dniu 29.06.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00098172/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn.: "Termomodernizacja siedziby Nadleśnictwa Miękinia - III PRZETARG".
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami znajdują się w dziale "Pliki do pobrania" na dole strony oraz na stronie internetowej portalu
https://platformazakupowa.pl
Termin składania ofert: 15.07.2021 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/477215
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.07.2021 r., o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477215