Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Ogłoszenie - zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 roku w spawie zasad zwiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia przez jednostki organizacyjne PGL LP

informuję, że Nadleśnictwo Miękinia zainteresowane jest nabyciem gruntów leśnych oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Wymogi:

1) lasy i grunty przylegające do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia;

2) grunty leśne opisane w ewidencji gruntów jako Ls;

3) grunty przeznaczone do zalesienia.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel: 71 314 00 63 lub drogą e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl