Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Koszenie łąk w rezerwacie Łąka Sulistrowicka - informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZG.270.11.2021 z dnia 20 sierpnia 2021r.

"Koszenie łąki w rezerwacie Łąka Sulistrowicka wraz z zebraniem i wywozem biomasy"

W terminie składania ofert tj. do dnia 31 sierpnia 2021r. do godziny 10:00 wpłynęła 1 oferta - Usługi Rolnicze Dariusz Poślednik.

Po dokonaniu analizy złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykaszanie łąk w rezerwacie Łąka Sulistrowicka wraz z zebraniem i wywozem biomasy prowadzonym zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł, dokonano wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty firmy Usługi Rolnicze Dariusz Poślednik złożonej na kwotę 24 831,36 zł brutto.