Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Komunikat

Komunikat w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu (dalej RDLP we Wrocławiu) informuje, że realizując polecenie Ministra Klimatu i Środowiska przedkłada do wiadomości publicznej propozycję aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna. Uwagi do proponowanej listy obszarów można zgłaszać w terminie od 5 do 12 czerwca 2024 r., przesyłając je na adres mailowy rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl.

RDLP we Wrocławiu planuje pierwsze spotkanie konsultacyjne w dniu 12 czerwca 2024 r. Szczegóły organizacyjne zostaną podane do wiadomości odrębnym komunikatem.

Informujemy jednocześnie, że  przyjęty tryb zbierania uwag w zakresie, o którym mowa powyżej, jest rozwiązaniem służącym przygotowaniu materiałów do dalszego procedowania na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Załączniki zawierające proponowaną aktualizację obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna znajdują się na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu pod ścieżką:https://www.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/IY9Difylc0ns/content/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-propozycji-aktualizacji-obszarow-objetych-wstrzymaniem-ograniczeniem-pozyskania-drewna-w-odniesien-1