Lista aktualnosci Lista aktualnosci

KOMUNIKAT 2 W SPRAWIE LASU MOKRZAŃSKIEGO

W dniu 21.12.2020r. na terenie Lasu Mokrzańskiego odbyło się spotkanie nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia, zarządzającego tym lasem, z udziałem społecznego komitetu Ratujmy Las Mokrzański, mieszkańców, radnych, mediów.

W trakcie spotkania terenowego nadleśniczy przedstawił cel, rozmiar i sposób prowadzenia prac leśnych, które zostały ostatnio wykonane w Lesie Mokrzańskim, w oddziale 194g. Nadleśniczy podkreślał kilkukrotnie, że rozumie wyrażane przez mieszkańców oczekiwania względem tego lasu i ich emocje z nim związane, wyjaśniając jednocześnie zasadność działań leśników z punktu widzenia nauki i praktyki leśnej oraz obowiązujących przepisów.

Nadleśniczy Waldemar Zaremba zadeklarował, że zorganizuje kolejne spotkanie w celu wypracowania kompromisu uwzględniającego postulaty mieszkańców Wrocławia i okolicznych miejscowości odnośnie gospodarowania w Lesie Mokrzańskim. Do udziału w tych rozmowach zaprosi przedstawiciela prezydenta Wrocławia, wójta Gminy Miękinia, reprezentantów rad osiedli zlokalizowanych w sąsiedztwie Lasu Mokrzańskiego, przedstawiciela komitetu społecznego Ratujmy Las Mokrzański, wykonawcę planu urządzenia lasu dla tego obszaru na lata 2022-2031 oraz naukowców.

Spotkanie odbędzie się w styczniu 2021 roku. Do tego czasu w Lesie Mokrzańskim będą wykonywane jedynie prace związane z uporządkowaniem powierzchni już wykonanych „gniazd” i  przygotowaniem ich do posadzenia nowych drzew wiosną.